Badet

Välkommen att bada!

Vi har tillgång till varma bassängen på lasarettet

  • Fredagar 18:00 (Vuxenbad)
  • Lördagar 12:00-13:00 (Familjebad)

Tiden är i basängen. Omklädning- och dusch tid är okey både före och efter badet.

Fredagar är det vuxenbad då håller vi en lägre ljudnivå. Ledare finns på plats. Finns det behov av lägre ljudnivå och du inte är vuxen än så är du givetvis välkommen ändå.

Lördagar är det familjebad med föräldraansvar, då hämtar man kortnyckeln hos Catrin Marklund.

Kostnaden att bada är 25 kr assistenter gratis. Faktureras i efterhand.

Om ni vill komma och bada meddela senast 16:30 till Catrin Marklund mobil 070 66 88 915 så vi vet om det kommer någon. Om ingen hör av sig åker ansvarig inte dig.

Glöm inte att skriva upp dig med namn och person nr på badlistan som finns där


Bassäng föreskrifter